Museum

Visnes kobberverk var i sin tid det største og mest moderne i Nord-Europa. Gruven var i drift i to perioder mellom 1865-1972 og det ble utvunnet 4.2 mill. tonn rågodskobber, sink og svovel.

Copyright © Stiftelsen Vigsnes Grubeområde 2018, 2019